top of page

Rydyn ni eisiau gweld Cymru well, dyna pam rydyn ni'n ymladd dros annibyniaeth. I bawb. Os ydych chi'n credu yn yr un pethau, ymunwch â ni yn ein gorymdeithiau pawb dan un faner. Mae dewis arall.

Rydyn ni'n grŵp annibyniaeth DIY. Credwn fod gennych y pŵer i wneud gwahaniaeth. Credwn fod gan bawb ran i’w chwarae.

Gorymdaith-caerfyrddin-digwyddiad-facebook.png

Annibyniaeth DIY.
Ni fydd annibyniaeth yn dod heb waith caled, felly mae'n amser torchi llewys.

Nid yw'n hawdd gwneud rhywbeth am y tro cyntaf, felly edrychwch ar ein canllawiau defnyddiol. Cysylltwch â ni os oes gennych chi syniadau gallwn ni ychwanegu.

Auob_DIY-06.png

CYFRANNWCH

Rydyn ni'n dibynnu 100% ar eich rhoddion - hebddoch chi, ni fyddai unrhyw orymdeithiau na ralïau. Cyfrannwch os gallwch chi i'n helpu ni yn y frwydr dros annibyniaeth!

donate (1).png

TANYSGRIFIWCH

Diolch am danysgrifio i'n e-bost.

Subscribe.png
bottom of page