top of page

Rydyn ni'n dod â phobl (chi!) at ei gilydd mewn gorymdeithiau, ond rydyn ni hefyd am roi'r adnoddau i chi drefnu digwyddiadau eich hun, ac i'ch helpu chi i helpu eraill i greu dyfodol gwell a mwy disglair i ni i gyd. Gyda'n gilydd.

beth yw ein gwerthoedd?

190907_YES cymru - Merthyr_8770.jpeg

AMDANOM NI

190907_YES cymru - Merthyr_8848.jpeg

Mae gan bawb ran i’w chwarae wrth greu Cymru well, ble bynnag cawsant eu geni, neu beth bynnag eu cefndir.

CYFRANNWCH

Rydyn ni'n dibynnu 100% ar eich rhoddion - hebddoch chi, ni fyddai unrhyw orymdeithiau na ralïau. Cyfrannwch os gallwch chi i'n helpu ni yn y frwydr dros annibyniaeth!

donate (1).png
bottom of page