top of page
Search

Gorymdaith dros Annibyniaeth - Wrecsam

02 Gorffennaf 2022

Cwrdd yn gynnar, gadael yn brydlon am 12pm! Cychwyn yn Llwyn Isaf, Wrecsam

Bydd pedwerydd Gorymdaith Annibyniaeth AUOBCymru yn cael ei chynnal yn Wrecsam ar ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf 2022.


Mae AUOBCymru yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd yn gynnar o 10.30am yn Llwyn Isaf, Wrecsam. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 12pm.

 

LLEOLIAD CYCHWYN - 12PM

Llwyn Isaf, Wrecsam. maps.google.com

MAP O'R LLWYBR

Llwyn Isaf > Queen's Square > Lord St > Duke St > Hope St > High St > Tuttle St > St Giles Way > Queen St > Queen's Square. Milltir.


SIARADWYR / BEIRDD / CANTORION

Yn dilyn yr Orymdaith cynhelir rali yn Llwyn Isaf. Mae rhestr o'r cyfranwyr sydd wedi cadarnhau isod:

 • Dafydd Iwan

 • Pol Wong - IndyFest Wrecsam

 • Evrah Rose - Bardd

 • Tudur Owen - Digrifwr a Darlledwr

 • Carrie Harper - Cynghorydd SIr Plaid Cymru yn Wrecsam

 • Myrddin ap Dafydd - Archdderwydd, cyhoeddwr a phrifardd

 • Dylan Lewis-Rowlands - Cyd-gadeirydd Llafur Dros Annibyniaeth

 • Roopa Vyas - Llysgennad 'Her Game Too'

 • Dewi Pws - Amhosib ei ddisgrifio!

 • Mwy i'w gadarnhau

MARCHNAD INDY

Trefnir Marchnad Annibyniaeth gan Indy Fest Wrecsam i gydfynd gyda'r orymdaith gyda bwyd, diod a chynnyrch lleol + nwyddau Annibyniaeth yn Sgwâr y Frenhines, Wrecsam o 9.30am tan 4pm ar 2 Gorffennaf!

BYSIAU

 • Trefnir Bysiau gan Grwpiau YesCymru. Tocynnau - www.yes.cymru/shop

 • Bydd y bysiau yn parcio yn Eagles Meadow Shopping Centre, Smithfield Rd, Wrecsam, LL13 8DG.

 • Os yn cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus mae Gorsaf Bysiau Wrecsam ar King St, Wrecsam, LL11 1L.

PARCIO

TREN

 • Wrexham Central Train Station, Wrecsam, LL13 7LW

TAI BACH CYHOEDDUS

 • Henblas Street Toilets - Henblas St, Wrexham LL13 8AD - 9am – 4.30pm. (20p charge). Hygyrch.

 • Hafan Yr Dref - St Giles Way, Wrexham LL13 7AB. 1pm -10pm.

 • Bus Station - King St, Wrexham LL11 1HR. 6.30am – 6pm.

 • Ty Pawb - Market St, Wrexham LL13 8BB. 9am – 5.30pm. Hygyrch.

GWERSYLLA


Mae’r meysydd gwersylla yma ar gael yn lleol i Wrecsam -

 • The Plassey Eyton, LL13 0SP - Caniateir Cwn

 • New Farm Caergwrle, LL12 9EE - Caniateir Cwn - oedolion yn unig

 • Emral Gardens Bangor-Is-Y-Coed, LL13 0BG - Caniateir Cwn - Oedolion.

 • Trench Farms, Penley, LL13 0NA - Caniateir Cwn

 • James Caravan Park Rhiwabon, LL14 6DW - Caniateir Cwn

 • Wild Cherry Camping Y Waen, LL14 5BG - Caniateir Cwn

 • Llyn Rhys Llandegla, LL11 3AF - Caniateir CwnComments


bottom of page